سه شنبه, 03 دی 1398 23:57

دست دندان کامل

DAST DANDAN

: پروتزهای کامل

یا دست دندانها،که تقریبا همگی با آن آشنائی دارند.این پروتزها معمولا ازیک قسمت آکریلی یا لثه مصنوعی تشکیل می گردد که دندانها

روی آن مستقر می گردند.قسمت آکریلی میتواند شفاف و یا صورتی رنگ باشد

 

دندانimages 20

images 25

images 24

images 18

منتشرشده در محصولات